ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • kickoff_16May67
 • งานเฉลิมพระเกียรติ
 • Banner Award
 • Banner ITA
 • Banner App Moac
 • ยินดีตอนรับ
 • 7 มิถุนายน 66 วันสหกรณ์นักเรียน
 • วงจรกิจกรรมสหกรณ์

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  อธิบดีกรม
  ผู้อำนวยการ สทส.
  ผู้อำนวยการศูนย์

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ

  • HOPE001
  • สารนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน เนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจาปี 2567
  • สาร นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีที่ 50
  • สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน 2566
  • สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีที่ 51

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจบัญชี
  สำนักงาน กพ.

  เมนูอื่นๆ

  Layer 1
  Layer 2
  Layer 3
  Layer 4
  Layer 7

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  Layer 1
  Layer 2

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก

  Copyright 2023 Cooperative Technology Transfer Center 4, Nakhon Nayok Province

  ภาพประกอบเว็ปไซร์ โดย : fiatico.com ,freepik.com,pixabay.com

  BACK TO TOP