ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่

คำถามที่พบบ่อย(FAQ)

คำถามที่พบบ่อย(FAQ)

1). ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก มีพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดอะไรบ้าง

ตอบ  จังหวัดนครนายก  จังหวัดปราจีนบุรี  จังหวัดฉะเชิงเทรา  และจังหวัดสระแก้ว

2). ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก

อบ https://www.google.co.th/maps/       Map

3). คำถาม : เจ้าหน้าที่ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์เป็นวิทยากรในโครงการที่ศูนย์ฯจัด จะเบิกค่าวิทยากรได้หรือไม่ อย่างไร
            ตอบ   ได้ การฝึกอบรมประเภท ก เบิกค่าวิทยากรได้ ชั่วโมงละ 400 บาท การฝึกอบรมประเภท ข เบิกค่าวิทยากรได้ ชั่วโมงละ 300 บาท

4). คำถาม : ค่าพาหนะวิทยากร เบิกเหมาจ่ายได้หรือไม่
            ตอบ   กรณีส่วนราชการไม่ได้จัดพาหนะ แต่จ่ายค่าพาหนะ ให้ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช่จ่ายในการเดินทาง พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมวิทยากรสามารถเบิกค่าเหมาจ่ายได้ในกรณีเบิกค่าพาหนะส่วนตัว

5). คำถาม : พนักงานราชการใช้รถส่วนตัวที่ไม่ใช่รถของตัวเองเบิกค่าพาหนะได้หรือไม่
            ตอบ   ได้ โดยเบิกในอัตราชดเชยการใช้ยานพาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ

  • ฮิต: 534

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก

Copyright 2023 Cooperative Technology Transfer Center 4, Nakhon Nayok Province

ภาพประกอบเว็ปไซร์ โดย : fiatico.com ,freepik.com,pixabay.com

BACK TO TOP